logo KSN

Zapraszamy

Wojska Polskiego 46-47/2
76-200 Słupsk

Biuro czynne w godzinach:
Poniedziałek 12-14
Środa 14-17
Piątek 12-14

Nr tel. do kontaktu
665 002 536
665 103 903

Nr konta
05 2490 0005 0000 4500 4398 1931